Werk en inkomen

Gemeenten proberen te zorgen voor voldoende werk voor hun inwoners. Dat doen ze bijvoorbeeld door bedrijven naar hun gemeente te halen en daarmee extra banen.

Zelf heb je vooral met de gemeente te maken als je op zoek bent naar een baan of als je een eigen bedrijf  wilt beginnen. En als je voor een nieuwe baan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebt.

Arbeidsbeperking

Mensen met een beperking of een handicap kunnen vaak moeilijk werk vinden. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. In de Participatiewet is daarom geregeld dat gemeenten ook mensen met een beperking of een handicap helpen om aan het werk te komen.

Om dat voor elkaar te krijgen, kijken gemeenten naar wat mensen wél kunnen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Gemeenten helpen werkgevers en werkzoekenden met ondersteuning en begeleiding. Werkgevers hebben afgesproken om ook te helpen en te zorgen voor banen voor mensen met een beperking of een handicap.

Als het niet lukt om voor mensen een betaalde baan te vinden, kijken gemeenten of mensen vrijwilligerswerk kunnen doen of kunnen werken op een beschutte werkplek.

Bijstandsuitkering

Wil je graag werken maar lukt het niet om een baan te vinden? Of heb je te weinig geld om van te leven? Dan kun je bij je gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Maar als je een bijstandsuitkering krijgt, dan moet je wel actief op zoek blijven gaan naar werk. Een bijstandsuitkering is namelijk altijd een tijdelijke oplossing. De gemeente kan je helpen een baan te vinden, bijvoorbeeld met scholing en begeleiding. Heb je wel werk maar een laag inkomen, dan kun je bij je gemeente terecht voor financiële ondersteuning (bijzondere bijstand).

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kun je niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen, maar moet je eerst zelf actief op zoek naar werk of een opleiding. Na vier weken kun je bij de gemeente een uitkering aanvragen.

 

Kijk ook eens bij