Werk en inkomen

Gemeenten proberen te zorgen voor voldoende werk voor hun inwoners. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door te proberen bedrijven naar hun gemeente te halen en daarmee extra banen.

Zelf heb je vooral met de gemeente te maken als je op zoek bent naar een baan of als je een eigen bedrijf  wilt beginnen. En als je voor een nieuwe baan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebt.

Arbeidsbeperking

Mensen met een beperking kunnen vaak moeilijk werk vinden. Denk bijvoorbeeld aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. In de Participatiewet is daarom geregeld dat gemeenten ook mensen met een arbeidsbeperking helpen om aan de slag te komen bij een ‘gewone’ werkgever.

Om dat voor elkaar te krijgen, kijken gemeenten naar wat mensen wel kunnen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Gemeenten bieden werkgevers en werkzoekenden ondersteuning en begeleiding. Werkgevers hebben afgesproken om hierbij te helpen en voor banen te zorgen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Als mensen niet aan een betaalde baan geholpen kunnen worden, kijken gemeenten of mensen vrijwilligerswerk kunnen doen of kunnen werken op een beschutte werkplek.

Bijstandsuitkering

Lukt het niet om een baan te vinden? Of heb je te weinig geld om van te leven? Dan kun je bij je gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Krijg je een bijstandsuitkering, dan moet je wel actief op zoek naar werk. Een bijstandsuitkering is namelijk altijd een tijdelijke oplossing. De gemeente kan je helpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, bijvoorbeeld met scholing en begeleiding. Heb je wel werk maar een laag inkomen, dan kun je bij je gemeente terecht voor financiële ondersteuning (bijzondere bijstand).

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kun je niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen, maar moet je eerst zelf actief op zoek naar werk of een opleiding. Na vier weken kun je bij de gemeente een uitkering aanvragen.

 

Kijk ook eens bij