Wat verandert er in 2015?

De wereld verandert. We worden ouder, willen langer thuis blijven wonen en langer meedoen in de maatschappij. Heel positief, natuurlijk. Maar het betekent ook dat de vraag naar zorg en hulp alsmaar toeneemt. En daar wordt de wereld niet makkelijker op. Het antwoord zit in een nieuwe manier van denken en doen – van ons allemaal. Als samenleving zijn we sterker dan we misschien denken. We kunnen veel zelf of met hulp van anderen oplossen. Met familie, vrienden, buren of collega’s. We gaan naar een maatschappij waarin iedereen meedoet door zelf zo lang mogelijk de regie te houden en elkaar te ondersteunen. 

De overheid verandert mee. Het is simpeler en efficiënter om zorg- en hulpvragen die lokaal leven ter plekke op te pakken. Daarom brengt de nationale overheid vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken over naar de gemeente op het gebied van begeleiding, jeugd en werk.

Nieuw uitgangspunt

Door slimmer te organiseren hoeven we zo min mogelijk te korten op zorg of hulp. Kortere lijnen, dat is waar de gemeenten op gaan sturen. Wie het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet redt, krijgt ondersteuning.In samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en natuurlijk de inwoners zelf. Om beter aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de burgers is voortaan het uitgangspunt wat mensen wèl kunnen in plaats van niet. In een samenleving waarin iedereen meedoet zorgen we vanzelfsprekend voor elkaar en laten we niemand in de kou staan.

Mensen verschillen en gemeenten verschillen

Doen wat nodig is betekent ook dat niet iedere inwoner recht heeft op dezelfde ondersteuning. Mensen verschillen en dat geldt ook voor gemeenten. Doordat de gemeenten meer zelfstandigheid krijgen kunnen ze eigen keuzes maken om mensen op maat te helpen. In samenspraak met alle betrokkenen.

Wat betekent dit voor begeleiding, jeugdhulp en werk?

Gemeenten coördineren de zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Het gaat om praktische hulp, niet de medische zorg.

Bij jeugdhulp staat straks niet alleen het kind centraal, maar het hele gezin. Met als aanspreekpunt één hulpverlener.

Werk is de sleutel tot meedoen in de maatschappij. Daarom helpen gemeenten nu al mensen met een bijstandsuitkering bij het zoeken naar werk, maar straks ook mensen met een arbeidsbeperking.

Meer voor elkaar

Het is altijd even wennen aan veranderingen. Maar het is niet de bedoeling er mensen mee te overvallen. De gemeente zal iedereen die al persoonlijk te maken heeft met zorg of ondersteuning informeren. Juist omdat de afstanden kleiner worden krijgen we meer voor elkaar met elkaar.

Meer weten?

Wat betekenen de veranderingen voor mij?