Waarom verschillen gemeenten?

Gemeenten hebben voor een deel allemaal dezelfde taken. Maar voor een deel maken ze eigen keuzes waar ze hun geld aan uitgeven. Daarom zijn er verschillen tussen gemeenten.

Gemeenten moeten een aantal landelijke wetten uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, bijstand en burgerzaken. Dat doen ze allemaal op bijna dezelfde manier.

Eigen keuzes

Naast de uitvoering van de landelijke wetten, maken gemeenten ook eigen beleid. Daarbij maken zij eigen keuzes voor wat er in hun gemeente nodig is. Dat is niet overal hetzelfde, want er bestaan grote verschillen tussen gemeenten. In de ene gemeente is bijvoorbeeld sprake van vergrijzing van de bevolking, in de andere gemeente staan scholen leeg en in weer een andere gemeente hebben veel mensen geen werk.

Er zijn ook verschillen tussen gemeenten doordat inwoners andere voorkeuren hebben. Daarom kiest de ene gemeente ervoor om bijvoorbeeld geld uit te geven aan een nieuw winkelcomplex en de andere gemeente voor het opknappen van oude wijken.

Gemeenten kunnen hun eigen keuzes maken om mensen op maat te helpen. In samenspraak met alle betrokkenen.

Invloed als inwoner

Als inwoner heb je rechtstreeks invloed op de keuzes van je gemeente. Allereerst door te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Laat je stem horen en heb zo invloed op de keuzes van je gemeente! Maar ook tussentijds heb je verschillende mogelijkheden om je stem te laten horen. Bijvoorbeeld door in te spreken tijdens raadsvergaderingen of via informatiemiddagen/avonden. Kijk op de website van je gemeente naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

Kijk ook eens bij