Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen over?

Eens per vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, de laatste was op 19 maart 2014. Je kiest dan de leden van de gemeenteraad. Maar waar kies je eigenlijk voor? Wat doet een gemeenteraad? En waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Waarom gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Je kunt dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen zullen als raadslid in de gemeenteraad zitting nemen.

Wat doet een gemeenteraad?

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van een gemeente. Gemeenteraadsleden luisteren goed naar wat er speelt in hun gemeente, wat de inwoners willen. Vervolgens maken ze plannen voor de stad en haar bewoners. Daar hoort ook bij dat gemeenteraadsleden bepalen waar het geld naar toe gaat. Vervolgens controleren ze of hun plannen goed worden uitgevoerd en of de gewenste resultaten bereikt worden.

College van BenW

De invulling en uitvoering van de plannen ligt bij het college van burgemeester en wethouders (BenW); zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van BenW legt verantwoording af aan de raad. Daarnaast moet het college een aantal wettelijke taken uitvoeren. Kortom: het college van burgemeester en wethouders bestuurt en voert uit, de gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert.Ga je niet stemmen dan laat je anderen bepalen wat er in jouw gemeente gebeurt. Dat moet je toch niet willen?

Waarom stemmen?

Door te gaan stemmen kun je invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen jouw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kies je je eigen vertegenwoordigers, die vervolgens jouw stem kunnen laten horen. Op die manier heb jij invloed op wie jouw woonplaats bestuurt.

Meer weten?