Veiligheid en openbare orde

Om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving stellen gemeenten regels op voor wat wel en niet mag in de openbare ruimte. En ze controleren vervolgens of iedereen zich aan de regels houdt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke handhavers. Die houden toezicht en grijpen in als dat nodig is. Denk aan gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s.

Gemeenten kunnen ook camera’s plaatsen. Dat doen zij bijvoorbeeld om de veiligheid te verbeteren tijdens uitgaansavonden. De camera’s kunnen ook helpen bij het voorkomen en terugdringen van overlast en vandalisme. Daarnaast helpt goede straatverlichting voor een groter gevoel van veiligheid op straat.

Burgernet

Door lid te worden van Burgernet kun je meehelpen aan de veiligheid binnen je gemeente. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij Burgernet. Informeer ernaar bij je eigen gemeente. Voor Burgernet wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente.

 

Kijk ook eens bij