Sporten is gezond

Gemeenten stimuleren sporten en bewegen en zorgen voor bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen. Gemeenten maken zelf hun sportbeleid; ze maken eigen keuzes. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen  op sportgebied vooral aandacht te geven aan mensen die niet zoveel bewegen.

Er is geen geld om alles te doen, daarom zoeken gemeenten vaak samenwerking met bijvoobeeld scholen, ondernemers en de provincie. Wil je zelf  activiteiten opstarten op sportgebied? Probeer eens via crowdfunding geld bij elkaar te krijgen. Of informeer bij je gemeente of je subsidie kunt krijgen.