Maatschappelijke ondersteuning


De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de gemeente onder meer ouderen en lichamelijk gehandicapte inwoners ondersteunt met hulp aan huis, dagopvang regelt voor verstandelijk gehandicapten of beschermd wonen voor mensen met psychische problemen.


Hulp aan huis

Behalve huishoudelijke hulp kan je bij hulp aan huis ook denken aan het regelen van een woningaanpassing of de regiotaxi.

Opvang

Gemeenten zorgen voor de opvang van dak- en thuislozen en de hulp bij het zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen aan mensen met psychische problemen (‘beschermd wonen’). Daarnaast is de dagopvang (‘dagactiviteiten’) en begeleiding voor (thuiswonende) inwoners met een verstandelijke handicap een taak van gemeenten.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Een andere taak is het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Als je zorgt voor een chronisch zieke partner of een kind met een beperking, dan kun je de gemeente om ondersteuning vragen. Gemeenten ondersteunen ook het vrijwilligerswerk.

Huiselijk geweld

Gemeenten zijn betrokken bij het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld.

 

Kijk ook eens bij