Leefomgeving

Ook een schone stad is een van de taken van een gemeente. Vaak werken gemeenten hierbij samen met inwoners, bijvoorbeeld in de strijd tegen zwerfafval en hondenpoep. Gemeenten zorgen voor speciale afvalbakken voor hondenpoep of maken gebruik van hondenpoepzuigers. En als hondenbezitter ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van je hond.

Soms kun je als buurt het beheer van openbaar groen overnemen van je gemeente. Informeer bij je gemeente.Gemeenten zorgen verder voor aanleg en onderhoud van openbaar groen. Inwoners kunnen ook hier een eigen bijdrage leveren.

Andere taken

Maar leefomgeving betekent meer: de riolering hoort bijvoorbeeld ook hierbij. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de riolering. En ook loszittende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, afgewaaide takken, geluidsoverlast en dergelijke zijn zaken waarvoor je bij je gemeente terechtkunt. Dit soort zaken kun je in veel gemeenten digitaal, via de website melden.

 

Kijk ook eens bij

Wat doet de gemeente?