Jeugd en onderwijs

Gemeenten houden zich op veel verschillende manieren met de jeugd bezig. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang (toezicht en handhaving) en aanpak van jeugdwerkloosheid.

Jeugdgezondheidszorg

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken voor de jeugdgezondheidszorg laten ze vaak uitvoeren door de GGD (bijvoorbeeld voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling). In 2015 wordt de volledige jeugdhulp een taak van de gemeente. Wist je dat de leerplichtambtenaar in dienst is van de gemeente?

Onderwijs

Bij de taken van gemeenten rond onderwijs moet je denken aan de aanwezigheid van voldoende scholen voor openbaar onderwijs binnen de gemeente. En aan de financiering van de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Gemeenten spelen verder een rol bij het voorkomen van schooluitval, via de leerplichtambtenaren die bij hen in dienst zijn. Gemeenten werken hierbij samen met onder andere scholen, bedrijfsleven en hulpverlening. Bovendien zorgen gemeenten voor extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

 

Kijk ook eens bij