Hulp aan huis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Denk aan ouderen, gehandicapten of mensen met een psychische stoornis. Zij kunnen bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgen, een rolstoel, woningaanpassing en vervoer van deur tot deur.

Gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de zorg voor dak- en thuislozen.

Vrijwilligerswerk

Een andere taak van gemeenten is het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Als je zorgt voor een chronisch zieke partner of een kind met een beperking, dan kun je de gemeente om ondersteuning vragen. Gemeenten ondersteunen ook bij vrijwilligerswerk.

Gemeenten zijn verder betrokken bij het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld.

Meer weten? Kijk bij de rubriek 'Nieuwe taken naar de gemeente'.

2015

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten extra ondersteuningstaken, taken die nu nog vallen onder de AWBZ.

 

Kijk ook eens bij