Geldzaken

Gemeenten krijgen het grootste deel van hun geld (60%) van het Rijk. De overige 40% komt van de eigen inwoners en van ondernemers, via onder meer de gemeentelijke belastingen (bijv. de OZB) en leges.

Gemeenten mogen niet zomaar alles doen met het geld wat ze zelf willen. Voor een deel ligt het vast waar gemeenten hun geld aan moeten uitgeven. En voor een deel mogen gemeenten wel zelf bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. De gemeenteraad controleert alle uitgaven.