Een klein gebaar maakt een groot verschil

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de gemeente taken op het gebied van hulp aan huis regelt. Denk aan woningaanpassing, een rolstoel en vervoer van deur tot deur. Gemeenten krijgen vanaf 2015 extra ondersteuningstaken. Voorbeelden hiervan zijn: dagopvang voor ouderen en beschermd wonen voor mensen met psychische problemen.

Je kunt zelf ook helpen. Een boodschap halen voor de buurvrouw die ziek is of bijvoorbeeld een wandeling maken met ouderen uit het verzorgingshuis. Een klein gebaar maakt een groot verschil!