De jeugd heeft de toekomst

De gemeente houdt zich op veel verschillende manieren met de jeugd bezig: van vrijetijdsbesteding tot schooluitval en van bestrijding van jeugdwerkloosheid tot ondersteuning bij opvoeding. Jeugdhulp valt onder gemeenten. Denk hierbij aan de kinderbescherming, jeugd GGZ en jeugdreclassering.

Ook moet de gemeente zorgen dat er voldoende scholen voor openbaar onderwijs zijn. En de gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen.